O nás

Projekt Umění do Znojma se zrodil na jaře 2012 v hlavě Andrey Dohnalové (dnes Krejčí). Vznikl z potřeby začlenit město Znojmo do kontextu současného umění. Základní myšlenkou bylo přivést do města aktuální výtvarné umění, významně přispět k rozvoji kultury ve znojemském regionu, zaujmout veřejnost a stmelit obyvatele tohoto historického města v kolektivním zájmu o umění.

I love Art

Důležitým inspirativním prvkem v první fázi realizace projektu byly konzultace s umělci MgA. Evženem Šimerou, PhD. a MgA. Ondřejem Brodym v rámci studia v Ateliéru konceptuální tvorby na škole současného umění Scholastika v Praze. Vznikl provizorní informativní web i logo a naplánovaly se první akce...

Z historie

Startovním krokem bylo získání licence PechaKucha Night Znojmo, po vyjednávání se základnou PechaKucha v japonském Tokyu se tak stalo v červnu 2012 a hned následující měsíc proběhla ve spolupráci s Davidem Lobpreisem ze znojemského kina Svět PechaKucha Night Vol. 1. V červenci 2012 také proběhlo Výtvarné sympózium , kterého se zúčastnilo šest umělců z ČR i ze Slovenska, strávily ve Znojmě tvůrčí týden. Na podzim 2012 navrhla grafička Dagmara Tragorová nové logo UdZ.

Kromě pravidelných prezentačních večerů PechaKucha, které probíhají čtyřikrát do roka, byly realizovány další kroky pro to, aby Znojmo a Znojmané přicházeli do kontaktu s uměním. Velký vliv měl zejména dvousemestrální večerní Kurz dějin moderního umění , probíhající od října 2012 do května 2013, kde se vytvořila tvůrčí skupina se zájmem o umění. V rámci kurzu probíhaly jednou týdně přednášky zaměřené na výtvarné umění 20. století (přednášela Andrea Krejčí a přizvaní hosté – památkář PhDr. Jan Kozdas, Mgr. Jiří Pometlo z Ostravské univerzity, slovenská umělkyně MgA. Paulina Ebringer), dále exkurze a komentované prohlídky, promítání ad. V lednu 2013 bylo Umění do Znojma oficializováno – bylo založeno občanské sdružení (dnes používán termín „zapsaný spolek“ – dle NOZ). Zakládajícími členy byli Andrea Krejčí, Lenka Lovicarová, Jan Krejčí a David Lobpreis.

2013

V roce 2013 UdZ získalo první dotaci od Města Znojma ve výši 37.000 Kč. Tyto prostředky byly využity pro financování akcí pořádaných spolkem. Druhá výstava, pořádaná pod hlavičkou UdZ, proběhla v Domě umění v únoru a březnu 2013. Představila výseč ze současné české a slovenské výtvarné scény očima kurátorky Andrey Krejčí. Během šesti týdnů výstavu zhlédlo přes 600 návštěvníků, z toho několik středních škol, které se účastnily komentovaných prohlídek k výstavě. Důležitým momentem bylo setkání s Lenkou Lovicarovou, která navrhla uskutečnit jakýsi „designový market“ ve Znojmě, a následné navázání spolupráce se Znojemskou Besedou. Zejména díky podpoře tehdejšího ředitele Besedy Ing. Dušana Vargy mohlo dojít k realizaci akce GARAGE DESIGN v areálu bývalého znojemského pivovaru, která měla nepochybně velký vliv na rozvoj a vnímání kulturního života ve Znojmě a rozjela další vlnu kreativního myšlení znojemských občanů. Hned v létě 2013 přibyla do týmu UdZ posila, Andrea Krčálová, což pomohlo zejména organizaci PKN. Na podzim se přidala ještě Taťána Madejová, nejen další organizační síla, ale i budoucí dvorní fotografka UdZ. Cíle se začaly plnit – zájem mladých kreativních lidí o kulturu stoupnul, nápady se množily. V lednu 2014 došlo k reorganizaci občanského sdružení na status „zapsaný spolek“ – dle pokynů NOZ. Přibyli noví členové (Pavlína Dutá, Andrea Krčálová, Taťána Madejová), naopak jeden člen spolek opustil (David Lobpreis).

2014

Na rok 2014 byla schválena dotace pro spolek ve výši 45.000 Kč. Dosáhnout na dotaci z Jihomoravského kraje se však nepodařilo. Zaběhlé akce probíhají dále, nové akce se připravují. V červenci 2014 byl spuštěn nový web Umění do Znojma. Autory webu jsou webdesignér Libor Vaněk a grafik Pavel Karafiát.

A dál?

Na dosavadní počiny projektu UdZ jsme hrdé, jsme spokojené, neboť se nám daří plnit cíle, které jsme si stanovily. Do budoucna vhlížíme pozitivně, nápady neutichají, podpora všech potřebných taktéž. Stále platí, že projekt Umění do Znojma by měl být inovativní, neotřelý, měl by rozvíjet kulturní povědomí v oblasti vizuálního umění. Součástí budou realizace nových a nových akcí a „podprojektů“, jež budou kontinuálně stimulovat kulturní život města Znojma. Chceme skrze umění reagovat na aktuální otázky a důležité kontexty, zabývat se jimi a dále je rozvíjet. Ambice projektu však zasahují za hranice města. Chceme přilákat návštěvníky sousedních regionů a postupně i států (Rakousko, Slovensko), a dostat tak Znojmo do povědomí veřejnosti jako kulturně atraktivní město.