PechaKucha Night Vol. 10vol. 10

1. 11. 2014, 20:20 - 23:00
Kino Svět - Velký sál
Architektura

Zúčastnění umělci

PKN Znojmo

Okrašlovací spolek

Okrašlovací spolek je dobrovloné seskupení znojemských občanů, kteří usilují o všestranné zkrášlování města a jeho okolí. Na PKN prezentoval pan Dr. Černošek historii Weinbergerovi vily od architekta Armanda Weisera.

ARCHWERK

Věnují se klasické architektuře i navrhování a provádění vlastních experimentálních staveb, založených zejména na konstrukční a technologické jednoduchosti, přírodních materiálech a site-specific designu. Ve spolupráci s občanským sdružením Moře Klidu rozvíjí téma uskutečnění snu o vlastním českém moři. Ve spojení architektury a elektrizujícího příběhu nachází recept, jak vrátit život vytěžené podkrušnohorské krajině a vidět postindustriální svět s novou perspektivou.

Centrum pro středoevropskou architekturu

Centrum pro středoevropskou architekturu - prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližují médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory. Své poslání nevidí v pouhé popularizaci architektury, ale především ve formulování architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.

Marie Davidová

Marie Davidová prezentovala svou diplomovou práci věnovanou architektonickým objektům z ohýbaného dřeva. Je členkou týmu Collaborative Collective, otevřené platformy pro sdílení myšlenek z oblasti architektury a designu.

CBArchitektura

Mirek Vodák z CBArchitektura přijel do Znojma povídat o občanském aktivizmu, který praktikují v Českých Budějovicích. Svým působením se snaží ovlivnit jak současnou architekturu města, tak se podílet na dlouhodobějších vizích.

Edit!

Architekti ze studia edit! - Ivan Boroš, Juraj Calaj a Vítězslav Danda - se věnují jak soukrmým projektům, tak větším urbanistickým konceptům. Pracují na projektech různých měřítek od architektury a urbanismu až po interiéry a dočasné instalace.

IPR Praha

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Institut zpracovává a koordinuje dokumenty v oblasti strategického a územního plánování a rozvoje, veřejného prostoru a dokumenty dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury. Důležitost takového institutu v každém městě přijela odprezentovat Zuzana Kuldová.

Antonín Novák

Antonín Novák je jedním z předním českých architektů. Jeho stavby jsou minimalistické a sofistikovaně propracované do symbiózy se svým přírodním rámcem. V současné době pracuje v architektonické kanceláři DRNH a je vedoucím Ateliéru navrhování na Technické univerzitě v Liberci. V roce 2013 získal ocenění Architekt roku.

MAK/ mobilní architektonická kancelář

Kateřina Vídenová a Adam Wlazel prezentovali na PKN mobilní architektonickou kancelář MAK. Při cestě po českých vesnicích nabízeli ve svém karavanu zdarma architektonické služby a konzultace (od nového oplocení, autobusové zastávky či psí boudy, až po urbanistické zásahy). Mimojiné jsou zakládajícími členy iniciativy LETNÁ SOBĚ.

ORA

ORA jsou tři začínající architekti - Jeník Hora, Bára Zmeková a Jenda Veisser. Snaží se vnímat problémy nejen našeho maloměsta a postupně vše zlepšovat. Nebojí se jít do otevřeného dialogu při stavbách veřejných prostranství a budov,a chtějí zdůraznit význam okolního prostředí i u svých spoluobčanů. Tvoří Originální Regionální Architekturu.

Zdeněk Fránek

Zdeněk Fráněk. Brněnský architekt a vysokoškolský pedagog. Jeho názory na architekturu ovlivnili zejména němečtí expresionisté a maďarští organici, sám se pak hlásí k formám designu Tadaa Andóa. Jako materiál využívá beton, sklo a kov, ale také dřevo.

Architekti3

Architekti Jindřich Janíček, Eva Heroldová a Kamil Švaříček ze znojemského ateliéru Architekti3 se věnují především návrhům rodinných domů. V jejich sídle najdete mimo jiné také kavárnu a design shop, kde se můžete inspirovat pro vaši domácnost.

Jubilejní, desátá znojemská PechaKucha se tentokrát zabývala architekturou. Konala se opět ve velkém sále Kina Svět.

Vstupné 100 Kč

PechaKucha Night Znojmo organizuje občanské sdružení Umění do Znojma s finanční podporou města Znojma.

Generálním partnerem akce je Vinotéka Vínovín, centrum znojemských vín a podporovatel kultury! (http://www.vinovin.cz/)