PechaKucha Night Vol. 14vol. 14

20. 11. 2015, 20:20
Kostel Nalezení sv. Kříže, Dolní Česká, Znojmo
Smrt

Zúčastnění umělci

PKN Znojmo

Libor Vaněk

„Neumíráme tak, jak bychom si přáli. A je to hlavně proto, že o tom s nikým nemluvíme.” – to je motto úspěšného projektu Mojesmrt.cz z dílny domácího hospice Cesta domů. Tato webová aplikace motivuje návštěvníky přemýšlet včas o konci života a mluvit o svých přáních se svým okolím. Poslední přání se totiž mohou jen těžko vyplnit, pokud se o nich nikdo nedozví. Libor Vaněk, jeden z autorů projektu, je webový architekt a konzultant. Pracuje převážně pro neziskové organizace, kterým pomáhá navrhovat kampaně a rozvíjet jejich online projekty.

Martin Loučka

Martin Loučka je absolventem postgraduálního studia paliativní péče univerzity v Lancasteru, stipendistou Marie Curie Actions a Fulbrightovy komise. Kromě publikační činnosti působí jako ředitel Centra paliativní péče, jediné instituce svého druhu v ČR, která se systematicky zabývá rozvojem paliativní medicíny. Paliativní péče je rychle se rozvíjející obor, který se věnuje zvyšování kvality života u pacientů s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodin. Ve svém příspěvku Martin Loučka představil základní principy, na kterých poskytování paliativní péče stojí a také různé podoby, kterou tato péče může mít.

Marek Uhlíř

Cesta domů je registrované zdravotnické zařízení, které v Praze čtrnáctým rokem poskytuje v nepřetržitém provozu odbornou multidisciplinární péči lidem na konci života, a to v jejich domácím prostředí. Proč to dělají a jak tato péče vypadá ukázal Marek Uhlíř na konkrétním příběhu pacienta pana Mirka.

Blanka Dobešová

Projekt Ke kořenům přijela za EcoFuneral trio představit znojemská rodačka Blanka Dobešová. Ke kořenům zakládají ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů Les vzpomínek, první český přírodní hřbitov, kde se popel zesnulých ukládá ke kořenům vzrostlých stromů. Pomáhají s organizací osobitých a k přírodě šetrných pohřbů, doplněných smysluplnými rituály posledního rozloučení a doprovází na cestě zármutkem.

Hana Miličková

Hana Miličková pracuje jako lékařka ve znojemské nemocnici na oddělení ARO a v ambulanci pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. Je členkou spolku Konipaska, který usiluje o rozvoj domácí paliativní péče ve znojemském regionu. Vede lékařský tým Domácí hospicové péče na Znojemsku. Tento domácí hospic vznikl jako společný projekt Oblastní charity Znojmo a spolku Konipaska. Svou činnost zahájil v září tohoto roku a nabízí odbornou pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám s cílem umožnit, aby nemocný mohl strávit poslední období života důstojně ve svém domácím prostředí, mezi svými blízkými.

Táňa Kubiková

Táňa Kubiková je studentka architektury na Technische Universität Wien (dříve Akademie der bildenden Künste Wien, Fakulta umění a architektury – TU Liberec). Od roku 2014 se věnuje navrhování a designu hrobů - v květnu 2015 vyhrál její návrh hrobu „Povídkář“ v soutěži funerálního designu. Cílem jejího snažení je zlepšit stav našich hřbitovů.

Archanti

Mladý brněnský ateliér Archanti se zabývá architekturou a urbanismem. Důraz kladou na kvalitu a nalezení správného řešení daného problému v konceptuální a funkční jednotě. Provádí návrhy interiérů, projekty rodinných domů a studie větších urbanistických celků a obytných souborů. Do Znojma přijeli mimo jiné představit jejich soutěžní projekt smuteční síně v Roudnici nad Labem.

Roman Franta

Malíř Roman Franta (*1962) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze a San Francisco Art Institute. Proslavil se především malbami, v nichž se s až nezvyklou obsesí zaobíral světem brouků. Pracuje s nadsázkou a ironií, v jinotajích vyjadřuje absurditu současné doby. Do jeho tvorby se dostává i politický či sociální aspekt. V současné době působí jako docent na AVU v Ateliéru malířství III/ Škola Michaela Rittsteina.

Léna Brauner

Léna Brauner. Malířka, kreslířka a ilustrátorka. Tvoří snové pohádkové krajiny, které zabydluje svéráznými bytostmi, živočichy a tvory, ale také portréty a figury zvláštních nálad. V jejím stylu hraničí dětská naivita s citlivým, někdy až surrealistickým pohledem vědoucího pozorovatele. Ve svých barevných i černobilých kompozicích často kombinuje různé malířské techniky, s přesahem ke koláži a tisku. Zabývá se také malbou na oblečení a volnou ilustrací. Ráda kreativně zasahuje do veřejného prostoru a její díla tak zdobí interiéry institucí i nevyužité urbanistické plochy. Ve spolupráci s Lunchmeatem maluje živě a pomocí kamery své malby promítá, ať už při svébytných site-specific instalacích, nebo na prázdné zdi měst.

Petr Kunčík

Malíř Petr Kunčík (*1981) absolvoval brněnskou katedru výtvarné výchovy MU a následně Fakultu výtvarných umění VUT – ateliér Malba 3 u doc. Petra Kvíčaly. Ve své tvorbě pracuje s hledáním strukturálních, ornamentálních či rytmických principů výstavby obrazové plochy a výrazným kolorismem. Dlouhodobě zajímá o provokativní, nízká a obyčejná témata, o kýč. V současné době žije a tvoří v Brně, samostatně vystavuje od roku 2002.

Čtrnáctá PechaKucha Night Znojmo tentokrát na téma Smrt. Přijely české špičky na paliativní péči, lékaři, provozovatelé hospiců, autoři projektu Moje smrt či architekti a umělci reflektující smrt ve své tvorbě... Ale nebojte, neplakali jsme!

Místem konání tentokrát byl kostel Nalezení Sv. Kříže na Dolní České.

Vstupné: 100 Kč předprodej / 130 Kč na místě (předprodej vstupenek v Butiku Brusinky, Velká Mikulášská 12)

PechaKucha Night Znojmo pořádá spolek Umění do Znojma s finanční podporou Města Znojma.