PechaKucha Night Vol. 19vol. 19

3. 3. 2017, 20:20 - 22:00
Kino Svět Znojmo
Autority

Zúčastnění umělci

PKN Znojmo

Eva Veselá

Eva Veselá (1975) vystudovala historii a dějiny umění na FF MU. V současnoti je matkou v domácnosti a jejím koníčkem je čtení fanfiction a sledování dalších fanouškovských aktivit v mediích jako tumblr, AO3, devianArt a podobně. Chystá se promluvit o slashi a o tom, jak fanouškovské aktivity stojí často v opozici vůči původním dílům a někdy i jejich autorům. O slashi napsala i článek do časopisu A2.

Miloš Gregor

Na koho se příští pátek můžete ještě těšit? Jednoznačně na znojemského rodáka, velmi známého politologa, ale i stage managera festivalu Mighty Sounds Miloše Gregora. Miloš vystudoval politologii na FSS MU, kde v současné době také přednáší. Díky svému zaměření na politický marketing v České republice a USA pravidelně komentuje politické dění v pořadech České televize. Stojí za projektem Zvol si info, s cílem zvýšit povědomí o důležitosti mediální gramotnosti. Na peči mluvil o propagaci politických ideologií.

Kristýna Bartošová

Kristýna Bartošová, mladá filmařka s kořeny v Bosně, studuje na katedře dokumentárního filmu FAMU. Je autorkou několika krátkých dokumentárních filmů, v roce 2016 získala cenu Pavla Kouteckého za nejlepší celovečerní dokument Nebezpečný svět Rajka Dolečka. Film je dialogem se stárnoucím profesorem, který se v 90. letech stal obhájcem "srbského pohledu" na války v Bosně a Kosovu a popíračem masakru v Srebrenici. Snímek se snaží o překročení předsudků a ideologií s cílem najít smíření.

Petr Michálek

Divadelní dramaturg Petr Michálek je autorem nekorektního kabaretu Ovčáček čtveráček. "Divadlo by mělo reagovat na to, čím žije společnost. A satira je jedním z nejefektivnějších způsobů," říká Michálek k oblíbené hře, jejíž derniéru dokonce vysílala některá kina.

Karolína Koubová

Karolína Koubová absolvovala divadelní manažerství na JAMU. V letech 2006 až 2009 pracovala jako produkční v divadle BURANTEATR. Spoluvytvářela koncept Divadla otevřených dveří (DIOD) v Jihlavě, které v letech 2011-2015 vedla .V roce 2014 úspěšně kandidovala za Forum Jihlava a stala se městskou radní.V současné době je zastupitelkou města Jihlava a je iniciátorkou vzniku nové koncepce kultury pro Jihlavu. Mj. je členkou nezávislého divadelního souboru De Facto Mimo.

Jiří Honzírek

Jedním z prezentujících bude i umělecký ředitel brněnského Divadla Feste, vystudovaný režisér a dramaturg Jiří Honzírek. Divadlo založil v roce 2006 s kolegy z fakulty, jejichž cílem bylo vytvořit scénu se zaměřením na sociální, společenská a politická témata s velkým přesahem. Divadlo vede jako neziskovou organizaci v umění, která pro sektor kultury ojediněle pracuje s etickým kodexem, lidskými právy a občanskou společností.

Jiří Kacetl

Historik Jiří Kacetl se zabývá regionálními dějinami jihozápadní Moravy. Pracuje v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, vedle toho se také věnuje profesionálnímu překladatelství a aktivní práci ve veřejném životě a místní politice. V lednu 2017 byl jmenován místopředsedou komise pro kulturu a památkovou péči Rady Jihomoravského kraje. Na prezentoval o uměleckých památkách Znojma a okolí, vzniklé pod autoritou církve, vrchnosti a státu.

Martin Charvát

O projektu My a Brusel, pořádající veřejné debaty o Evropské unii, přijede prezentovat jeho organizátor a mimo jiné marketingový odborník Martin Charvát (*1963). Je držitelem ceny Zlatý ohníček ADC České republiky za osobní přínos české reklamě. O kreativitě v reklamě přednáší na VŠE a v Českém institutu reklamní a marketingové komunikace. V současné době pracuje v kreativním studiu Remembership

Barbora Bálková

Barbora Bálková je česká výtvarná umělkyně a fotografka. Ve své práci spojuje klasické prostředky malby, fotografie a prostorových objektů s novými médii. Zachycuje zejména prožívání a proměny lidské identity, často s akcentem na ženskou zkušenost. Sjednocujícím přístupem její tvorby je absurdní humor a parodie na jedné straně a na straně druhé specifická magičnost divadelní estetiky.

První PechaKucha roku 2017 se věnovala kultuře a umění, které vzniklo buď v područí nějakých autorit, nebo se jim naopak snaží oponovat. Jako autority vnímáme různé politické mocnosti, církevní instituce, ideologické proudy či charizma jenotlivců. Tyto tendence v tvorbě jsme se pokusili vysledovat nejen na současné scéně, ale také v kultuře dob minulých.

Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 130 Kč na místě. Předprodej vstupenek na pokladně kina Svět.

PechaKucha Night Znojmo pořádá spolek Umění do Znojma s finanční podporou Města Znojma a Jihomoravského kraje, díky sponzorství agentury Bravissimo a partnerství Vinotéky Vínovín. Pro Vás.