PechaKucha Night Vol. 7vol. 7

7. 2. 2014
Obchodní dům Dyje
Kontroverze

Zúčastnění umělci

PKN Znojmo

Monika Mažárová

Monika Mažárová působí jako edukativní pracovnice ve znojemském Domě umění. Na PKN vystoupila s prezentací o kontroverzní budově obchodního domu Dyje, které se dopodrobna věnovala ve své bakalářské práci.

Štěpán Málek

Básník, textař a zpěvák N.V.Ú., dnes již legendární punkové kapely. Mimo svoji muzikantskou kariéru se věnuje také výtvarnu. V současné době pravidelně vystavuje, je zakládajícím členem Klubu konkretistů.

Zkruhu

Iniciativa Zkruhu vznikla v roce 2010 myšlenkou jednoho z předních českých tatérů Ondry Konupčíka, známého více jako Ondrash. Za účasti nejlepších českých tatérů pravidelně konají charitativní tattoo happeningy a další aktivity pro pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. O Zkruhu hovořila Petra Bartoňová.

Barbora Maštrlová

Barbora Maštrlová je mladá umělkyně původem z Liberce. Ve svých objektech a instalacích zhmotňuje svou často podvědomou, dávnou dětskou a skrytou zkušenost, problematizovanou otázku vnitřní sebeidentifikace a vypořádávání se s okolním světem jejího dětství.

Veronika Zajačiková

Veronika je mladá kurátorka, momentálně hostující na experimentální scéně NoD. Zabývá se současnou výtvarnou tvorbou se zaměřením na videoart. Do Znojma přijela mimo jiné s prezentací výstavy Sexplicit, zaměřené na erotiku, sex a porno.

Libuše Jarcovjáková

Fotografka, učitelka fotografie. "Chodím a dívám se. Vidím spoustu divných věcí. Čím divnější, tím zajímavější." Fotografuje pořád a všude. Výsledkem je cosi jako kontinuální subjektivní dokument, často autobiograficky laděný.

Kateřina Olivová

Kateřina Olivová je známá jako performerka, videoartistka a kurátorka. Ve své tvorbě se zabývá tělesností, sexualitou, ale také lidskými emocemi. Kateřina většinou pracuje s konkrétním místem, situací a následnými reakcemi. Vystudovala na FaVU VUT v Brně Ateliér tělového designu.

Alena Kupčíková

Alena Kupčíková je malířka, sochařka a konceptuální umělkyně. Jejím neznámějším dílem je vytvoření "chlupatého reliéfu", kterým otevřela velké tabu mezi širokou veřejností nejen v České republice. Je členkou mezinárodní skupiny FemLink a zakladatelkou organizace Umění a věda na podporu dysklektickým dětem.

Máša Dudziaková

Znojemská rodačka Máša Dudziaková působí jako specialistka přes marketing. Na PKN přijela prezentovat tvorbu studia Hell.cz, jež spočívá v personality tuningu, tedy v poznávání a rozšiřování možnosti lidského těla, zdobení a obohacovaní osobnosti. Kyborgům a dalším uměle vylepšeným živým organismům se věnovala ve své diplomové práci.

Jan Gemrot

Jan vystudoval klasickou malbu na Akademii výtvarních umění v Praze. Jeho tvorba je syntézou či psychologickou exkurzí do problémů současné společnosti. Gemrot přistupuje k tématům obrazů s hyperrealistickým projevem, jenž je někdy přerušován gestičtějším, expresivním rukopisem. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie.

Sedmá znojemská peča tentokrát v neprobádaném prostoru nejvyššího patra obchodního domu Dyje!

Tuto kontroverzní budovu lidé často nazývají brutalistickou, ohyzdnou, bolševickým památníkem... Někteří naopak dílo architekta Fuchse obdivují, třeba za impozantní schodiště, které stavbu protíná...

A právě kontroverznost místa konání sedmé PKN nás inspirovala k tomu, abychom se tímto pojmem zabývali i v prezentacích. Podívejte se tedy na deset inspirujících osobností, které se různými způsoby dotkly tématu kontroverze.