Den architektury 2016 / Znojmo

1. 10. 2016, 14:00 - 18:00
Znojmo

„MÉNĚ JE VÍCE“

Motto, kterým se v letošním roce řídí celorepublikový festival Den architektury, jež se uskuteční o víkendu 1. a 2. října 2016.

Ve Znojmě proběhnou v SOBOTU 1.10. celkem tři akce:

14:00 MINULOST A BUDOUCNOST STARÉ NEMOCNICE

Na začátku 20. století zažívalo Znojmo architektonický rozmach – město ležící na významné ose Rakouska-Uherska potřebovalo patřičně reprezentovat. Důraz byl kladen i na kvalitní občanskou vybavenost. Po areálu jedné z nich - budově znojemského špitálu, dnešní staré nemocnice -nás provede historik Jiří Kacetl, spolu s komentáři Jana Kozdase a Jeníka Hory. -> sraz u Kostela sv. Alžběty, Vídeňská třída 6

16:00 SOUČASNOST NOVÉ NEMOCNICE

Ačkoliv se během 1. poloviny 20. století kapacita areálu staré nemocnice čtyřnásobně navýšila, nedostačovala k zajištění potřebné péče. Proto vůbec první projekt k nové nemocnici vznikl již rok po skončení druhé světové války. O tomto nerealizovaném projektu Bedřicha Rozehnala a o konečné podobě nového nemocničního areálu od Miroslava Spurného i jeho současné rekonstrukci povede prezentaci Monika Mažárová, jež se zabývá urbanismem a architekturou Znojma ve druhé polovině 20. století. -> Dům umění, Masarykovo nám. 11

16:00 POZNEJ SVÉ MĚSTO

Kreativní dílny pro děti. Co víme o našem městě? Jaká místa v něm máme rádi a jaká bychom chtěli proměnit? Dílna oživuje příběh Trnkovy Zahrady. S pomocí známých postav z příběhu děti netradičně poznávají veřejný prostor města a tím posilují zájem o životní prostředí a architekturu. Vhodné pro děti od 5 do 9 let. Pořádáno ve spolupráci s Nadací Proměny. -> Dům umění, Masarykovo nám. 11

Akce se koná u příležitosti Světového dne architektury. Program proběhne v 60 českých a moravských městech, plánováno je celkem více než sto padesát akcí - procházek vedených architekty a architektkami, historiky a historičkami či teoretiky a teoretičkami architektury. Ti široké veřejnosti nabídnou unikátní příležitost objevit místní architektonické unikáty, zajímavé stavby současné architektury a upozorní na historické krajinné a urbanistické souvislosti a zvláštnosti. Všechny procházky a výpravy jsou zdarma.

Den architektury Znojmo pořádá spolek Umění do Znojma ve spolupráci s občanským sdružením KRUH, a to za finanční podpory Jihomoravského kraje, Nadace české architektury a města Znojma. Kontakt: info@umenidoznojma.cz Tel.: 776 774 565 www.denarchitektury.cz

Proběhlé akce

Starší akce: