Život v architektuře 2016

27. 9. 2016, 18:00 - 6. 12. 2016, 20:00
Znojemská Beseda

"Architektura je všude kolem nás, ať už si to uvědomujeme, nebo ne."

Život v architektuře je cyklus šesti přednášek, který představuje architekturu jako nedílnou součást našich životů. Letošní cyklus se zaměří na architekturu staveb. Více než typologii se ale bude věnovat kulturně-společenskému přesahu architektury: Může být architektura aktivistická? Co by měla reprezentovat veřejná stavba? Jak je potřeba zacházet s kulturním dědictvím, nebo jak moc může být intimní vztah architekta a investora?

Témata a přednášející: 27.9. AKTIVNÍ ARCHITEKTURA Igor Kovačević a Yvette Vašourková / CCEA - Center for Central European Architecture

11.10. POŽADAVEK VEŘEJNÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE ZÍSKÁVÁ SOCIALISTICKÝ CHARAKTER

Ladislav Zikmund-Lender / Státní památková péče pro nás v současnosti znamená dva – v zásadě protichůdné momenty. První nastává, když během „sezony“ chceme využít volný čas nějakou kulturní aktivitou (a přitom taky utratit nemálo peněz), druhý, když chce vlastník jakkoli zasáhnout do státem chráněné stavby. První případ ekonomické exploatace převážně rezidenčních sídel je veřejností přijímán veskrze kladně, druhý případ omezování libovůle a často zlovůle vlastníků naopak veskrze negativně, je nezřídka přirovnáván k nejhorším restrikcím totalitních režimů. Přednáška se zaměří na současnou roli a vnímání státní památkové péče a ukáže její perspektivy v minulosti i do budoucna.

25.10. KONCERT VS WALKMAN?

Jindřich Smetana / rektor UMPRUM / Úvaha o divadlech, arénách a jiných shromažďovacích prostorech.

8.11. DESAKRALIZACE SOKOLOVEN

Rostislav Švácha / historik architektury / Architektura sokoloven z poslední třetiny 19. století připomíná chrámy, jako by i sokolské cvičení plnilo funkci posvátného rituálu. Chrámový ráz prvních sokoloven dobře vyjadřuje i rétorika jejich popisů v dobovém tisku. Ve dvacátých letech 20. století však nastává obrat a sokolovny se začínají podobat továrnám. Přednáška dospěje k otázce, zda této architektonické proměně neodpovídala i změna ideového obsahu sokolských cvičení.

22.11. MÍSTO MONUMENTU

Anežka Bartlová / V návaznosti na knížku Manuál monumentu (UMPRUM 2016) a výstavu Místo monumentu (VI_PER, Praha 2016) se bude přednáška točit okolo otázek, které přináší debaty o pomníku a jeho místě v současné společnosti, o tom jakou funkci má umělecké dílo ve veřejném prostoru, v souvislosti s diskusemi o 1% na umění, ale bude i o tom, jak může vztah mezi dílem a místem ne/fungovat.

6.12. ARCHITEKTUR A TEROR

Petr Rezek / Kdy architekt překročí svou kompetenci vstupem do sféry strachu a děsu? Kdy stavebník překročí svou pozici a z architekta činí stavitele?

Vstupenky budou v prodeji na místě. 6 přednášek 350 Kč / studenti a senioři 250 Kč 1 přednáška 100 Kč / studenti a senioři 50 Kč

Začátek vždy v 18 hodin ve Štukovém sále Znojemské Besedy.

Cyklus pořádá spolek Umění do Znojma ve spolupráci s Originální regionální architekturou (ORA) za finanční podpory Jihomoravského kraje, Nadace české architektury a města Znojma.

www.umenidoznojma.cz

Proběhlé akce

Starší akce: